I Europejska Wystawa Adopcyjnych Dogów i Psów w Typie Doga

 

organizowana przez Stowarzyszenie Dogi Adopcje

 

Largo - zdobył aż dwa tytuły: 
Najmłodszy pies Wystawy i Najbardziej kontaktowy pies wystawy oraz otrzymał Złoty Medal

Wiktor zdobył tytuł:
Najpsotniejszy pies wystawy oraz otrzymał Złoty Medal

Kropka zdobyła tytuł:
Najdostojniejsza suka wystawy oraz otrzymała Złoty Medal

Gutuś-Giuseppe zdobył tytuł:
Najwdzięczniejszy pies wystawy oraz otrzymał Złoty Medal

Impuls zdobył tytuł:
Najsłodszy pies wystawy oraz otrzymał Złoty Medal

Ramzes-Caramon zdobył tytuł:
Najurokliwszy pies wystawy oraz otrzymał Złoty Medal

Szifer zdobył tytuł:
Najmilszy pies wystawy oraz otrzymał Złoty Medal

Rafi zdobył aż dwa tytuły:
Najstarszy pies wystawy i Najskromniejszy pies wystawy oraz otrzymał Złoty Medal

Sabina zdobyła dwa tytuły:
Najweselsza suka wystawy i najsympatyczniejsza suka wystawy oraz otrzymała Złoty Medal

Mała zdobyła aż dwa tytuły:
Najmłodsza suka wystawy i Najpsotniejsza suka wystawy oraz otrzymała Złoty Medal

Hugo zdobył tytuł:
Najpoważniejszy pies wystawy oraz otrzymał Złoty Medal

Alfa zdobyła dwa tytuły:
Najstarsza suka wystawy i najwdzięczniejsza suka wystawy oraz otrzymała Złoty Medal

Safira zdobyła tytuł:
Najbardziej kontaktowa suka wystawy oraz otrzymała Złoty Medal

Cormac zdobył tytuł:
Najweselszy pies wystawy oraz otrzymał Złoty Medal

Demon zdobył tytuł:
Najbardziej miniasty pies wystawy oraz otrzymał Złoty Medal

Gaston zdobył tytuł:
Najdostojniejszy pies wystawy oraz otrzymał Złoty Medal

Borys zdobył tytuł:
Najcałuśniejszy pies wystawy oraz otrzymał Złoty Medal

Leon zdobył tytuł:
Najsympatyczniejszy pies wystawy oraz otrzymał Złoty Medal

Alice-Ala zdobyła tytuł:
Najurokliwsza suka wystawy oraz otrzymała Złoty Medal

Najweselsza para wystawy i najcałuśniejsza para wystawy

Najmilsza para wystawy i najdostojniejsza para wystawy

Najsłodsza para wystawy i najbardziej rozbrykana para wystawy